SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och minne för att lagra telefonbokskontakter och/eller textmeddelanden.

Sätta i SIM-kortet

  1. Ta bort luckan på undersidan.
  2. Sätt in SIM-kortet med guldkontakterna vända uppåt och det avfasade hörnet vänt inåt.
  3. Tryck in SIM-kortet tills det klickar på plats.

Ta ut SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att alltid stänga av telefonen innan du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta bort luckan på undersidan.
  2. Tryck in SIM-kortet för att mata ut det från sin kortplats.
  3. Dra ut SIM-kortet från kortplatsen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt