HTC Support
Nyheter och nerladdningar
NYHETER
 • Hot fix for prolonging the time allowed to input PIN on the PIN required screen of HTC Touch Dual (for WM6.1 version only)(3)

  Lanseringsdatum: 2009-02-06
  När du sätter in SIM-kortet för första gången eller när du startar om enheten med PIN nödvändiga processen aktiverad, stannar PIN-ingång prompten bara aktiv i 1 sekund och sedan försvinner. Om du stöter på detta problem kan du installera det här hot fix för att lösa detta problem.

  Installationsinstruktioner:
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • Snabbrättelse som förbättrar säkerhetsmekanismen hos Bluetooth-tjänsten(6)

  Lanseringsdatum: 2009-07-31
  Den här snabbrättelsen förbättrar säkerhetsmekanismerna hos Bluetooth-tjänsten så att Bluetooth-kommunikationen blir säkrare.

  Obs!

  1. Snabbrättelsen kan bara användas för Touch Diamond/ Diamond (P3702)/ Touch Pro/ Touch HD/ Touch 3G/ Touch Cruise/ Touch Viva/ Touch Dual/ Touch Cruise (09)/ Touch/ TyTN II/ Advantage X7501/Advantage X7510/ P6500/ P3300/ P3400/ P4000/ P4350/ P3470/ P6300/ S620/ S630/ S640/ S710/ S730/ S740 som har FTP-tjänsten förinstallerad.Kontrollera innan du installerar att telefonen har FTP-tjänsten installerad genom att trycka på Inställningar > Kommunikation > Inställningar > Bluetooth och kontrollera att det finns en flik med namnet FTP.
  2. Om ett popupmeddelande med texten "Den här snabbrättelsen är inte kompatibel med din enhet" visas betyder det att enheten redan har verkställt rättelsen eller att den inte har BT FTP-tjänsten, vilket innebär att rättelsen inte behöver installeras.

  Installationsinstruktioner:
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • ROM-uppgradering för HTC Touch Dual (SingTel - 2.12.871.2 WWE)

  Lanseringsdatum: 2008-10-13

  Installationsinstruktioner:
  Innan du fortsätter vill vi be dig kontrollera att den här programuppdateringen verkligen är en nyare version än den som är installerad i enheten för tillfället. Om det är samma version och din enhet fungerar normalt finns det ingen anledning att installera om programmet.
  Du kan kontrollera vilken version som är installerad i enheten genom att klicka på Start > Inställningar > fliken System > Enhetsinformation > fliken Version och notera ROM-version, CPU och Radioversion.

  Varning!

  * Det här är en generisk programuppdatering. Eventuella extraprogram eller inställningar från din mobiloperatör eller ditt företag kommer att raderas permanent. Kontakta din leverantör av sådana anpassade funktioner innan du uppdaterar om funktionerna är nödvändiga för dig.
  * Tänk på att uppgraderingen raderar alla data som sparats på enheten. När du fortsätter med uppgraderingen kan systemet inte nedgraderas igen.
  Säkerhetskopiera informationen innan du fortsätter med uppdateringen av enheten. Kontrollera följande punkter och utför följande åtgärder innan du kör ROM-uppdateringsverktyget (RUU):

  • * Är USB-synkkabeln ansluten till enheten och till datorn? Om datorn använder Windows XP® körs ActiveSync® automatiskt för att upprätta en anslutning. Om datorn använder Windows Vista™ upprättar Center för Windows Mobile-enheter en anslutning mellan enheten och datorn.
  • * Har alla program som körs på datorn avslutats.
  • * Kontrollera att batterinivån i enheten är minst 50 %. Detta gör du genom att trycka på Start > Inställningar > fliken System > Ström.
  • * Uppdateringen tar upp till 10 minuter. STÖR INTE uppdateringsprocessen, ring inte och ta inte emot några samtal, bryt inte anslutningen mellan datorn och enheten, och tryck inte på några knappar förrän processen har slutförts.
  • När hämtningen av RUU är slutförd startar du programmet på din dator och följer anvisningarna.
  • * Klicka på View Readme (Visa Viktigt-filen) när du använder ROM Upgrade Utility (RUU) för att i detalj se hur uppgraderingen går till, visa information om felmeddelanden eller frågor och svar.

  Ladda ned

 • ROM-uppgradering för HTC Touch Dual (2.12.707.2 WWE)

  Lanseringsdatum: 2008-11-05

  Installationsinstruktioner:
  Innan du fortsätter vill vi be dig kontrollera att den här programuppdateringen verkligen är en nyare version än den som är installerad i enheten för tillfället. Om det är samma version och din enhet fungerar normalt finns det ingen anledning att installera om programmet.
  Du kan kontrollera vilken version som är installerad i enheten genom att klicka på Start > Inställningar > fliken System > Enhetsinformation > fliken Version och notera ROM-version, CPU och Radioversion.

  Varning!

  * Det här är en generisk programuppdatering. Eventuella extraprogram eller inställningar från din mobiloperatör eller ditt företag kommer att raderas permanent. Kontakta din leverantör av sådana anpassade funktioner innan du uppdaterar om funktionerna är nödvändiga för dig.
  * Tänk på att uppgraderingen raderar alla data som sparats på enheten. När du fortsätter med uppgraderingen kan systemet inte nedgraderas igen.
  Säkerhetskopiera informationen innan du fortsätter med uppdateringen av enheten. Kontrollera följande punkter och utför följande åtgärder innan du kör ROM-uppdateringsverktyget (RUU):

  • * Är USB-synkkabeln ansluten till enheten och till datorn? Om datorn använder Windows XP® körs ActiveSync® automatiskt för att upprätta en anslutning. Om datorn använder Windows Vista™ upprättar Center för Windows Mobile-enheter en anslutning mellan enheten och datorn.
  • * Har alla program som körs på datorn avslutats.
  • * Kontrollera att batterinivån i enheten är minst 50 %. Detta gör du genom att trycka på Start > Inställningar > fliken System > Ström.
  • * Uppdateringen tar upp till 10 minuter. STÖR INTE uppdateringsprocessen, ring inte och ta inte emot några samtal, bryt inte anslutningen mellan datorn och enheten, och tryck inte på några knappar förrän processen har slutförts.
  • När hämtningen av RUU är slutförd startar du programmet på din dator och följer anvisningarna.
  • * Klicka på View Readme (Visa Viktigt-filen) när du använder ROM Upgrade Utility (RUU) för att i detalj se hur uppgraderingen går till, visa information om felmeddelanden eller frågor och svar.

  Ladda ned