Nyheter och nerladdningar
NYHETER
 • Uppdatering för HTC Touch Pro2 Facebook-album

  Lanseringsdatum: 2010-03-25
  Denna uppdatering för telefonens Facebook-klient återställer möjligheten att visa dina vänners fotoalbum.

  Installationsinstruktioner:
  Obs: Den här uppdateringen gäller samtliga ROM-versioner.
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • Uppdatering för HTC Touch Pro2 - popup-meddelanden i Javascript

  Lanseringsdatum: 2010-04-08
  Den här uppdateringen av HTC Touch Pro2 förhindrar Javascript-meddelanden från att öppnas automatiskt vid popup-meddelanden. På så sätt skyddar du telefonen från att öppna oönskade program som skickas till dig.

  Installationsinstruktioner:
  Obs! Den här uppdateringen gäller samtliga ROM-versioner.
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • Uppdatering för HTC Touch Pro2 främja stabiliteten på SMS

  Lanseringsdatum: 2010-07-05
  Denna uppdatering ändrar den interna förvaltningen av SMS-funktion, och ökar SMS-sändning stabilitet.

  Installationsinstruktioner:
  Obs: Den här uppdateringen är lämplig för ROM-versioner är mindre än eller lika med 2.08.XXX.X.
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • Update for HTC Touch Pro2 – Improves overall stability of the People application(7)

  Lanseringsdatum: 2010-11-12
  Den här uppdateringen för HTC Touch Pro2 förbättrar den allmänna stabiliteten i programmet Personer.

  Installationsinstruktioner:
  OBS: Denna uppdatering gäller bara till ROM versioner mellan 2.00.xxx.x ~ 2.10.xxx.x.
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • Uppdatering för HTC Touch Pro2 sommartid(2)

  Lanseringsdatum: 2010-12-20
  Denna uppdatering för HTC Touch Pro2 återställer klockan den timma som förskjuts på grund av sommartid.

  Installationsinstruktioner:
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • Uppdatering för HTC Touch Pro2 Peep Security-uppdatering

  Lanseringsdatum: 2011-02-10
  Denna uppdatering för HTC Touch Pro2 uppdaterar säkerhetsmekanismen i HTC Peep.

  Installationsinstruktioner:
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned

 • Uppdatering för HTC Touch Pro2 Förbättrar systemstabiliteten(2)

  Lanseringsdatum: 2011-04-06
  Denna uppdatering förbättrar systemstabiliteten.

  Installationsinstruktioner:
  Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera snabbrättelsen i enheten:

  1. Se till att Microsoft ActiveSync® är installerat i Windows XP-datorn eller i Center för Windows Mobile-enheter i Windows Vista®-datorn. Du hittar Microsoft ActiveSync med den här länken eller Center för Windows Mobile-enheter med den här länken.
  2. Anslut och synkronisera enheten med din dator via Microsoft ActiveSync® eller Center för Windows Mobile-enheter med hjälp av USB-kabeln.
  3. Om du vill hämta den här snabbrättelsen markerar du den nedan samt platsen närmast dig och klickar på Hämta.
  4. Kopiera snabbrättelsen, som är en .exe-fil, till din enhet. Tryck på .exe-filen och följ anvisningarna på skärmen för att installera snabbrättelsen.

  Ladda ned: Update for HTC Touch Pro2 Enhance the system stability_1

  Ladda ned: Update for HTC Touch Pro2 Enhance the system stability_2

 • ROM-uppgradering för HTC Touch Pro2 (2.07.413.1)

  Lanseringsdatum: 2010-03-18

  Installationsinstruktioner:
  Innan du fortsätter vill vi be dig kontrollera att den här programuppdateringen verkligen är en nyare version än den som är installerad i enheten för tillfället. Om det är samma version och din enhet fungerar normalt finns det ingen anledning att installera om programmet.
  Du kan kontrollera vilken version som är installerad i enheten genom att klicka på Start > Inställningar > fliken System > Enhetsinformation > fliken Version och notera ROM-version, CPU och Radioversion.

  Varning!

  * Det här är en generisk programuppdatering. Eventuella extraprogram eller inställningar från din mobiloperatör eller ditt företag kommer att raderas permanent. Kontakta din leverantör av sådana anpassade funktioner innan du uppdaterar om funktionerna är nödvändiga för dig.
  * Tänk på att uppgraderingen raderar alla data som sparats på enheten. När du fortsätter med uppgraderingen kan systemet inte nedgraderas igen.
  Säkerhetskopiera informationen innan du fortsätter med uppdateringen av enheten. Kontrollera följande punkter och utför följande åtgärder innan du kör ROM-uppdateringsverktyget (RUU):

  • * Är USB-synkkabeln ansluten till enheten och till datorn? Om datorn använder Windows XP® körs ActiveSync® automatiskt för att upprätta en anslutning. Om datorn använder Windows Vista™ upprättar Center för Windows Mobile-enheter en anslutning mellan enheten och datorn.
  • * Har alla program som körs på datorn avslutats.
  • * Kontrollera att batterinivån i enheten är minst 50 %. Detta gör du genom att trycka på Start > Inställningar > fliken System > Ström.
  • * Uppdateringen tar upp till 10 minuter. STÖR INTE uppdateringsprocessen, ring inte och ta inte emot några samtal, bryt inte anslutningen mellan datorn och enheten, och tryck inte på några knappar förrän processen har slutförts.
  • När hämtningen av RUU är slutförd startar du programmet på din dator och följer anvisningarna.
  • * Klicka på View Readme (Visa Viktigt-filen) när du använder ROM Upgrade Utility (RUU) för att i detalj se hur uppgraderingen går till, visa information om felmeddelanden eller frågor och svar.

  Ladda ned