Nyheter och nerladdningar
NYHETER
 • ROM-uppgradering för HTC Touch Pro (5.05.413.2)

  Lanseringsdatum: 2009-08-30

  Installationsinstruktioner:
  Innan du fortsätter vill vi be dig kontrollera att den här programuppdateringen verkligen är en nyare version än den som är installerad i enheten för tillfället. Om det är samma version och din enhet fungerar normalt finns det ingen anledning att installera om programmet.
  Du kan kontrollera vilken version som är installerad i enheten genom att klicka på Start > Inställningar > fliken System > Enhetsinformation > fliken Version och notera ROM-version, CPU och Radioversion.

  Varning!

  * Det här är en generisk programuppdatering. Eventuella extraprogram eller inställningar från din mobiloperatör eller ditt företag kommer att raderas permanent. Kontakta din leverantör av sådana anpassade funktioner innan du uppdaterar om funktionerna är nödvändiga för dig.
  * Tänk på att uppgraderingen raderar alla data som sparats på enheten. När du fortsätter med uppgraderingen kan systemet inte nedgraderas igen.
  Säkerhetskopiera informationen innan du fortsätter med uppdateringen av enheten. Kontrollera följande punkter och utför följande åtgärder innan du kör ROM-uppdateringsverktyget (RUU):

  • * Är USB-synkkabeln ansluten till enheten och till datorn? Om datorn använder Windows XP® körs ActiveSync® automatiskt för att upprätta en anslutning. Om datorn använder Windows Vista™ upprättar Center för Windows Mobile-enheter en anslutning mellan enheten och datorn.
  • * Har alla program som körs på datorn avslutats.
  • * Kontrollera att batterinivån i enheten är minst 50 %. Detta gör du genom att trycka på Start > Inställningar > fliken System > Ström.
  • * Uppdateringen tar upp till 10 minuter. STÖR INTE uppdateringsprocessen, ring inte och ta inte emot några samtal, bryt inte anslutningen mellan datorn och enheten, och tryck inte på några knappar förrän processen har slutförts.
  • När hämtningen av RUU är slutförd startar du programmet på din dator och följer anvisningarna.
  • * Klicka på View Readme (Visa Viktigt-filen) när du använder ROM Upgrade Utility (RUU) för att i detalj se hur uppgraderingen går till, visa information om felmeddelanden eller frågor och svar.

  Ladda ned