Inställningar & tjänster
Återställa HTC Rhyme
Inställningar & tjänster

Återställa HTC Rhyme

Gör en fabriksåterställning så återgår HTC Rhyme till sitt ursprungliga tillstånd som den var innan du slog på den för första gången.

Om du ska ge eller sälja HTC Rhyme till någon annan eller om HTC Rhyme har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hard reset). En fabriksåterställning ska du inte göra utan vidare. Den tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du eventuellt har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

Det smidigaste sättet att göra en fabriksåterställning är via inställningarna.

  1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Lagring > Återställ standardinställn.
  3. Tryck på Återställ telefonen och tryck sedan på Radera allt.

Göra en fabriksåterställning med maskinvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC Rhyme eller komma åt inställningarna kan du använda maskinvaruknapparna på HTC Rhyme för att göra en fabriksåterställning.

  1. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan till på knappen STRÖM.
  2. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan knappen VOLYM NER.
  3. Tryck på VOLYM NER för att välja FABRIKSÅTERSTÄLLNING och tryck sedan på STRÖM-knappen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR