Programuppdateringar

Programuppdateringar

Programvaruuppdateringar finns tillgängliga för din HTC Rhyme med jämna mellanrum. HTC Rhyme kan söka efter och meddela dig om det finns en ny uppdatering. Du kan sedan ladda ner och installera programvaruuppdateringen med hjälp av Wi-Fi eller dataanslutningen. Du kan även manuellt kontrollera om det finns en ny programvaruuppdatering.

Beroende på vilken typ av uppdatering det handlar om kan den radera alla dina personliga uppgifter och anpassade inställningar, och även ta bort alla program du installerat. Se till att du har säkerhetskopierat information och filer du vill behålla.

Obs!: Att söka efter och hämta programuppdateringar kan medföra extra dataöverföringsavgifter.

Installera en uppdatering

När Internetanslutningen är på och det finns en ny uppdatering tillgänglig visas dialogrutan för systemuppdatering som vägledning.
Viktigt: Försäkra dig om det finns ett lagringskort installerat. Uppdateringen kommer att laddas ner till lagringskortet.
  1. Om du inte ser dialogrutan kan du titta efter ikonen för uppdateringsmeddelande i statusfältet.

    Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på uppdateringsmeddelandet.

  2. I dialogrutan systemuppdatering väljer du vilken typ av anslutning du vill använda för att hämta uppdateringen.

    Följ uppmaningarna på skärmen för att starta hämtningen.

  3. När hämtningen är färdig trycker du på Installera nu och sedan på OK i dialogrutanInstallera uppdatering av systemprogram.

Vänta tills uppdateringen har slutförts. HTC Rhyme startar då automatiskt.

Söka efter uppdateringar manuellt

  1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Om telefonen > Uppdateringar av systemprogram > Sök nu.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt