Inställningar & tjänster
Hantera minne
Inställningar & tjänster

Hantera minne

Kontrollera hur mycket telefonminne som finns tillgängligt

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Lagring. Tillgängligt telefonminne visas i avsnittet Intern telefonlagring.

Kontrollera tillgängligt utrymme på minneskortet

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Lagring. Totalt och tillgängligt utrymme på minneskortet visas i avsnittet SD-kort.

Frigöra mer minnesutrymme (internminne)

Frigör utrymme i internminnet genom att rensa upp programcacheminnet, flytta eller avinstallera program och ta bort gammal e-post och gamla meddelanden på samma gång.
Viktigt: Det går inte att flytta eller avinstallera förinstallerade program.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Lagring och under Internminne trycker du på Frigör utrymme.
 3. På skärmen Rensa cachen väljer du om du vill rensa cacheminnet från sällan använda program eller alla program och trycker sedan på Nästa.
 4. På skärmen Lagring av program:
  • Tryck på Flytta till SD-kort om det finns program som du kan överföra till minneskortet.
  • Tryck på Avinstallera om du vill ta bort något program.
 5. Tryck på Nästa.
 6. På skärmen Lagring av post och meddelanden:
  • Ställ in färre dagar med e-post att ladda ned så att äldre e-postmeddelanden tas bort från lagringskortet automatiskt.
  • Minska antalet SMS och MMS per konversation.
 7. Tryck på Avsluta.

Rensa cacheinformation för alla program

Du kan radera data eller rensa cacheminnet för ett program i taget.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. Tryck på ett program på fliken Alla.
 4. På skärmen trycker du på Rensa data och/eller Rensa cacheminne.

Avinstallera ett program

Viktigt: Du kan inte avinstallera program som är förinstallerade i HTC Rhyme.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill avinstallera.
 4. Tryck på Avinstallera.

Flytta ett program till eller från lagringskortet

Viktigt: Du kan inte flytta ett program som är förinstallerat i HTC Rhyme.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill flytta.
 4. Välj mellan att flytta programmet till minneskortet eller till HTC Rhyme.

Sluta köra program med Aktivitetshanteraren

Använd Aktivitetshanteraren för att frigöra minne genom att sluta köra program som du inte använder.
 1. På startsidan trycker du på > Aktivitetshanteraren.
 2. I listan Alla program trycker du på till höger om programnamnet för att stänga av det.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR