Ändra skärminställningar

Ändra skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka manuellt

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm > Ljusstyrka
 3. Avmarkera kryssrutan Automatisk ljusstyrka
 4. Dra reglaget för ljusstyrka åt vänster för att minska eller åt höger för att öka skärmens ljusstyrka.
 5. Tryck på OK.

Justera tiden innan skärmen stängs av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm > Skärmtimeout.
 3. Justera tiden innan skärmen stängs av.

Stänga av automatisk skärmrotering

Som standard justeras skärmriktningen beroende på hur du håller HTC Rhyme.
Obs!: Automatisk rotation stöds inte på alla programskärmar.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm.
 3. Avmarkera kryssrutan Rotera skärmen automatiskt.

Kalibrera om G-sensorn

Kalibrera om skärmen om du känner att skärmriktningen inte stämmer med det sätt du håller HTC Rhyme på.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm > G-Sensor-kalibrering.
 3. Placera HTC Rhyme på en plan och jämn yta och tryck sedan på Kalibrera.
 4. Efter omkalibreringen trycker du på OK.

Ha skärmen på medan du laddar HTC Rhyme

Du kan förhindra att skärmen stängs av medan du laddar HTC Rhyme.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Utveckling.
 3. Markera kryssrutan Håll aktiverad.

Slå på och av animeringseffekter

Du kan stänga av animeringen eller aktivera bara vissa animeringar när du växlar mellan skärmar.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm > Animering.
 3. På alternativmenyn väljer du den animeringsinställning du vill ha.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt