Inställningar & tjänster
Skicka information med Bluetooth
Inställningar & tjänster

Skicka information med Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka information från HTC Rhyme till en annan enhet med Bluetooth aktiverat, t.ex. en telefon eller bärbar dator. Du kan skicka följande typer av information, beroende på vilken enhet du skickar till:
 • Bilder och video
 • Kalenderhändelser
 • Kontakter
 • Ljudfiler
Viktigt: Ställ in mottagarenheten till upptäckbart läge innan du börjar. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "‍Ta emot information via trådlös överföring"‍ eller "‍Ta emot filer"‍. I enhetens dokumentation finns anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.
 1. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka i HTC Rhyme.
 2. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:
  Inspelade foton eller video Efter inspelning på förhandsgranskningsskärmen Kamera trycker du på och sedan på Bluetooth.
  Foton eller videor
  1. Välj ett album i programmet Galleri.
  2. Tryck på Dela > Bluetooth.
  3. Välj de foton och videoklipp du vill dela och tryck sedan Nästa.
  Kontakt
  1. I programmet Kontakter trycker du på en kontakt för att se information om kontakten.
  2. Tryck på och sedan på Skicka kontakt.
  3. Tryck på nedåtpilikonen och välj sedan Bluetooth.
  4. Välj den information som du vill dela med dig av och tryck sedan på Skicka.
  Kalendermöte eller -händelse Håll in händelsen i vyn Dag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela > Bluetooth.
  Musikspår
  1. När spåret visas i programmet Musik. skärmen Spelas nu trycker du på > Dela > Dela fil.
  2. Tryck på Bluetooth.
  Röstinspelning På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på och trycker sedan på Bluetooth.
 3. Slå på Bluetooth om du blir ombedd att göra det.
 4. Om du inte har parkopplat med mottagarenheten tidigare trycker du på Sök efter enheter.
 5. Tryck på den mottagande enhetens namn.
 6. Om du får en uppmaning ska du acceptera förfrågan om parkoppling på HTC Rhyme och den mottagande enheten. Ange även samma lösenord eller bekräfta den automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
 7. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Var skickad information sparas

När du skickar information från via Bluetooth, är det typen av information och mottagarenheten som avgör på vilken plats den sparas.

Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten. Om du t.ex. skickar en kalenderhändelse till en kompatibel telefon visas händelsen i den telefonens kalenderprogram.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar.

 • I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 • I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\Dokument.
 • I Windows 7 kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange-mapp.

Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "‍Bilder"‍.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR