Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt headset eller bilsats med Bluetooth. Du ställer in stereoljud och handsfree på samma sätt.
Viktigt:
 • För att du ska kunna lyssna på musik med headsetet eller bilsatsen måste de ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.
 • Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC Rhyme kan hitta det. Läs bruksanvisningen till headsetet för att få anvisningar om detta.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Bluetooth-inställningar.
 3. Om kryssrutan Bluetooth inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
 4. Kontrollera att tableten är upptäckbar.
 5. Tryck på Sök efter enheter. HTC Rhyme startar och söker efter Bluetooth-enheter inom räckhåll.
 6. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Bluetooth-enheter trycker du på namnet. HTC Rhyme försöker sedan automatiskt skapa en koppling med headsetet.
 7. Om automatisk koppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet.
Status för koppling och anslutning visas under namnet på handsfreeheadset eller bilsatsen i avsnittet Bluetooth-enheter. När Bluetooth-headsetet eller bilsatsen har anslutits till HTC Rhyme visas ikonen för Bluetooth-anslutning i statusfältet. Beroende på vilken typ av headset eller bilsats du har anslutit kan du starta med headsetet eller bilsatsen.

Ansluta ett headset eller en bilsats igen

Det är normalt lätt att ansluta headsetet igen, genom att slå på Bluetooth på HTC Rhyme och sedan slå på headsetet. Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Bluetooth-inställningar.
 3. Om kryssrutan Bluetooth inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
 4. Kontrollera att tableten är upptäckbar.
 5. Tryck på headsetets namn i avsnittet Bluetooth-enheter.
 6. Om du uppmanas att ange ett lösenord kan du försöka med 0000 eller 1234 eller läsa i headsetets/bilsatsens dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet eller bilsatsen följer du anvisningarna i Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhetoch följer sedan anvisningarna i Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt