Inställningar & tjänster
Justera inställningar för inmatning
Inställningar & tjänster

Justera inställningar för inmatning

Öppna inställningar för inmatning på pekskärm på något av följande sätt:
  • På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
  • På tangentbordet på skärmen trycker du på språktangenten (tryck t.ex. på om du för närvarande använder det engelska tangentbordet på skärmen). Sedan i alternativmenyn Internationellt tangentbord trycker du på Inställningar.
    Obs!: Du måste ha mer än två tangentbordsspråk valda innan du kan komma åt inställningar för Inmatning på pekskärm med språktangenten.
Tangentbordstyper
Tryck här för att välja vilken tangentbordslayout du vill använda.
Internationellt tangentbord
Lägg till eller ta bort språk från språklistan för tangentbord på skärmen.
Tvåspråkig texttolkning
Välj ett andra tangentbordsspråk att använda.
Textinmatning
  • Slå på eller av prediktiv text, rättstavning och ordförslag.
  • Aktivera knappljud eller vibration då du skriver.
  • Kalibrera tangentbordets fingertryckningsprecision.
Handledning
Lär dig använda tangentbordet på skärmen med detta interaktiva instruktionsprogram.
Spåra tangentbord
Slå på Spåra tangentbord och ställ in alternativ vid spårning för att mata in text.
Egen ordlista
Lägg till, redigera eller ta bort ord i ordlistan med prediktiv text.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR