Inställningar & tjänster
Tala in textinmatning
Inställningar & tjänster

Tala in textinmatning

Har du inte tid att skriva? Försök med att tala in orden du vill mata in i de flesta textfält där tangentbordet på skärmen kan användas.
Viktigt:
  • Först måste du välja det språk du vill använda under Röstindata och -utdata.
  • Eftersom HTC Rhyme använder Googles tjänst för taligenkänning måste du vara ansluten till Internet för att kunna mata in text talvägen.
  1. Tryck och håll ned språkknappen. HTC Rhyme uppmanar dig att tala.
  2. Tala om för HTC Rhyme vad du vill ska skrivas in.

Ställa in språk för röstinmatning

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Röstindata och -utdata > Röstidentifieringsinställningar.
  2. Tryck på Språk, och välj sedan önskat språk.
    Obs!: De språk som är tillgängliga är de samma som stöds av Google.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR