Inställningar & tjänster
Mata in ord med prediktiv text
Inställningar & tjänster

Mata in ord med prediktiv text

Tangentbordet på skärmen har prediktiv text som hjälper dig att skriva snabbt och korrekt. Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.
Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge:
 • Om du ser det önskade ordet markerat i grönt eller orange kan du helt enkelt trycka på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten.
 • Om du ser det ord du vill ska visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten.
 • Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

Ställa in ytterligare ett språk för tangentbordet

Det går att ställa in funktionen för prediktiv text så att den ger ordförslag på ytterligare ett språk förutom det du använder för närvarande. Medan du skriver visas ordförslag på båda de två språk som du har valt.
 1. På Startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
 2. Tryck på Tvåspråkig texttolkning och välj sedan önskat språk.

Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text

HTC Rhyme levereras med en referensordlista som ger förslag på prediktiv text. Om du trycker på ett ord i listan över förslag medan du matar in text med tangentbordslayouten Standard läggs det automatiskt till i ordlistan med prediktiv text om det inte redan fanns i ordlistan.

Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt.

 1. På Startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
 2. Tryck på Egen ordlista > Redigera egen ordlista > .
 3. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på OK.

Redigera eller ta bort ett ord i ordlistan med prediktiv text

Du kan redigera eller ta bort ord som du tidigare lagt till i ordlistan med prediktiv text.
 1. På Startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
 2. Tryck på Egen ordlista > Redigera privat ordlista.
  • Tryck på ordet för att redigera det.
  • För att ta bort ord ur ordlistan, tryck på och sedan på Ta bort. Välj sedan vilka ord som ska tas bort och tryck på Ta bort.

Säkerhetskopiera den privata ordlistan till minneskortet

Om du har ett minneskort isatt kan du säkerhetskopiera de nya ord du lägger till i ordlistan med prediktiv text.
 1. På Startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
 2. Tryck på Privat ordlista > Synkronisera privat ordlista > Kopiera till minneskortet.
 3. Tryck vid uppmaning på OK.

Importera din privata ordlista från minneskortet

 1. På Startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
 2. Tryck på Egen ordlista > Synkronisera egen ordlista > Återställ från minneskortet.
 3. Tryck vid uppmaning på OK.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR