Inställningar & tjänster
Använda tangentbordet på skärmen
Inställningar & tjänster

Använda tangentbordet på skärmen

När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt. När du har skrivit färdigt texten kan du trycka på eller trycka på för att stänga tangentbordet på skärmen.

Välja en tangentbordslayout

Du kan välja mellan tre olika tangentbordslayouter som passar din skrivstil.
 1. På Startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
 2. Tryck på Tangentbordstyper och välj sedan önskad tangentbordslayout. Välj något av följande:
  Standard Denna layout liknar tangentbord för stationära datorer. Det här är standardlayouten för tangentbord.
  Telefon Den här layouten liknar den traditionella knappsatsen på mobiltelefoner.
  Kompakt Den här layouten har två bokstäver på varje tangent. Tangentstorleken är snäppet större än vid layouten Standard.

Mata in text

Använd följande tangenter medan du matar in text med tangentbordet på skärmen.
Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.
Shift-tangent. Tryck för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock.
Tryck för att växla till siffer- och symboltangentbordet.
Enter-tangent. Tryck för att skapa en ny rad.
Backstegstangent. Tryck för att radera föregående tecken.
Språktangent. Vilken tangent du ser beror på vilket tangentbordsspråk du använder. Tryck för att växla till ett annat tangentbordsspråk. Du kan även komma åt inställningar för tangentbordet på skärmen.
Tryck för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouterna Kompakt eller Telefonknappsats.
Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen.

Aktivera flera tangentbordsspråk

Om det finns flera tangentbordsspråk i HTC Rhyme kan du välja vilka språk som ska aktiveras på tangentbordet på skärmen så att du kan byta till dessa språk och använda dem för att mata in text.
 1. På Startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
 2. Tryck på Internationellt tangentbord.
 3. Välj önskade språk.
  Obs!: Vilka språk som finns beror på i vilken region du köpte HTC Rhyme.

Byta till tangentbordet på skärmen i liggande läge

När du matar in text kan du välja att använda liggande riktning på tangentbordet på skärmen. Vrid HTC Rhyme åt sidan om du vill använda ett större tangentbord som är lättare att skriva på.
Obs!:
 • Välj kryssrutan Rotera skärmen automatiskt i > > Inställningar > Skärm för att tillåta att bildskärmsläget ändras automatiskt.
 • Tangentbordet i liggande läge stöds inte av alla program.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR