Utföra uppgifter

Utföra uppgifter

Använd programmet Uppgifter för att organisera och spåra saker att göra samt uppgifter.

Med programmet Uppgifter kan du:

 • Visa en sammanslagen lista med uppgifter från telefonen och dina Exchange-ActiveSync konton.
 • Skapa uppgifter och gruppera dem på listor.
 • Ange information om uppgifterna.
 • Bli påmind med ett meddelande när en uppgift förfaller.
 • Senarelägga eller redigera förfallodatum för uppgifter.

Om du vill öppna programmet Uppgifter trycker du på > Uppgifter.

Inte inloggad på Exchange-ActiveSync kontot?

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Exchange ActiveSync.
 2. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync-kontot och tryck på Nästa. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på Nästa. Be din Exchange Server-administratör om ytterligare information.
 3. Välj den typ av information som du vill synkronisera. Kontrollera att du har markerat Uppgifter.
 4. Välj hur ofta du vill synkronisera och tryck sedan på Nästa.
 5. Ange kontonamn och tryck sedan på Avsluta inställning.

Visa den sammanslagna uppgiftslistan

Du kan visa och uppdatera en sammanslagen uppgiftslista. Uppgifterna är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka konton de tillhör.
I programmet Uppgifter trycker du på och sedan på Konton > Alla konton.
Tips: Du kan även välja ett visst konto. Om du enbart vill visa uppgifter du angivit från HTC Rhyme trycker du på Mina uppgifter.

Filtrera uppgifter

Du kan filtrera uppgifter enligt förfallodatum eller prioritet.
 1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill filtrera.
 2. Tryck på och sedan på Filtrera.
 3. På listan väljer du hur du vill filtrera uppgifterna och trycker på OK.

Skapa och hantera listor

Du kan skapa listor och organisera dina uppgifter under dem.
 1. Från programmet Uppgifter trycker du på och sedan på Listor.
 2. Tryck på ¨och välj sedan ett konto för listan.
 3. Ge listan ett namn och tryck på OK.

Visa eller dölja listor

 1. Tryck på och sedan på Listor.
 2. Tryck på listan du vill visa.
  • Tryck på Alla listor för att visa alla listor i dina konton.
  • Tryck på ett visst konto och sedan på den lista som du vill visa.

Byta namn på en lista

 1. Tryck på och sedan på Listor.
 2. Tryck och håll ned listan som du vill byta namn på. En meny visas.
 3. Tryck på Byt namn.
 4. Ange ett namn på listan och tryck på OK.

Radera en lista

 1. Tryck på och sedan på Listor.
 2. Tryck och håll ned listan som du vill radera. En meny visas.
 3. Tryck på Radera > OK.

Skapa en uppgift

 1. I programmet uppgifter anger du uppgiften i textrutan och trycker på .
 2. Om du vill fylla i information för uppgiften trycker du på efter att ha angett uppgiften i textrutan. Du kan ange information som:
  • Den Lista uppgiften grupperas under.
  • Uppgiftens prioritet
  • Tid och förfallodatum för uppgiften
  • Om det är en uppgift som du ska utföra regelbundet. I så fall kan du även ange förfallodatum för den upprepande uppgiften.
  • En beskrivning av uppgiften.
  Glöm inte att trycka på Spara för att spara informationen.

Hantera uppgifter

Uppgifter kan sorteras, senareläggas, med mera.

Från skärmen Uppgifter kan du översiktligt och snabbt få viktig information om dina uppgifter. Följande information visas:

 • Förfallodatum - Som standard ordnas uppgifter enligt Förfallodatum med den senaste visad först i listan.
 • Engångshändelse eller återkommande uppgift- Om en uppgift är återkommande visas ikonen bredvid uppgiften.
 • Prioritet- Följande anger uppgifternas prioritet:
  Hög
  Medelhög
  Låg

Markera en uppgift som slutförd

När du är klar med uppgiften kan du ange den som slutförd.
Tryck på kryssrutan bredvid uppgiften. Uppgiften stryks och försvinner sedan från listan.

För att visa slutförda uppgifter trycker du på och sedan på Slutförd .

Sortera uppgifter

Sortera uppgifter enligt datum, prioritet eller titel.
 1. I programmet Uppgifter går du till listan som innehåller uppgifterna du vill sortera.
 2. Tryck på och sedan på Sortera (eller Mer > Sortera).
 3. Välj hur du vill sortera uppgifterna.

Redigera en uppgift

Du kan ändra informationen för en uppgift närhelst du vill.
 1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill redigera.
 2. Tryck och håll ned uppgiften och tryck på Redigera.
 3. Ändra informationen för uppgiften.
 4. Tryck på Spara.

Radera en uppgift

 1. Gå till listan som innehåller uppgiften du vill radera.
 2. Tryck och håll ned uppgiften och tryck på Radera.
 3. Tryck på OK.

Senarelägga en uppgift

När du inte har slutfört en uppgift som du ska göra kan du senarelägga den. När en uppgift är uppskjuten ställs förfallodatum automatiskt till dagen efter.
 1. På startsidan trycker du på panelen Meddelanden
 2. Tryck på meddelandet om den uppgift som förfaller. Uppgiften och dess information visas.
 3. Tryck på Senarelägg.
Uppgiften visas i listan med ett nytt förfallodatum. Om du vill återgå till listan trycker du på , trycker på Lista och väljer sedan listan som innehåller din uppgift.

Flytta en uppgift till en annan lista

Du kan omarrangera uppgifter och gruppera dem i en annan lista.
 1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill flytta.
 2. Tryck och håll ned uppgiften och tryck på Flytta till.
 3. Tryck på listan som du vill ska innehålla uppgiften.
Uppgiften försvinner från listan som du visar.

Ändra inställningar för Uppgifter

 1. Växla till det konto som du vill ändra.
 2. Tryck på och sedan på Inställningar (eller Mer > Inställningar ).
 3. Ändra inställningarna och tryck på för att spara inställningarna.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt