Anteckna

Anteckna

Har du sett något inspirerande nyligen? Skriv ned det i Anteckningar så att du lättare kan komma ihåg dina idéer, funderingar och allt annat. Du kan skriva in text, spela in ljud, samt bifoga foton och dokument. Om du antecknar under ett möte kan du smidigt länka dina anteckningar till möteshändelsen som sparas i Kalender.
Tips: Skapa ett Evernote-konto och logga in på det från HTC Rhyme om du vill säkerhetskopiera dina anteckningar till Evernotes säkra server online. Besök www.evernote.com/about/learn_more för mer information.

Skapa en anteckningsbok

 1. På startsidan trycker du på > Anteckningar.

  Första gången som du öppnar programmet kan du visa en snabbpresentation och konfigurera ditt Evernote-konto. Om du väljer att hoppa över detta kan du logga in senare på Evernote i inställningarna för Konton och synkronisering.

 2. Tryck på för att öppna en valmeny och tryck sedan på Ny anteckningsbok.
 3. Ange ett namn på anteckningsboken.
 4. Välj en typ av anteckningsbok.
  • Tryck på Lokal anteckningsbok för att enbart spara anteckningsboken på HTC Rhyme.
  • Tryck på Synkroniserad anteckningsbok om du vill synkronisera anteckningarna med ditt Evernote-konto.
 5. Tryck på Skapa.
Om du vill öppna eller växla till en annan anteckningsbok trycker du helt enkelt på igen och sedan på anteckningsbokens namn.

Synkronisera anteckningar

Du kan välja mellan att automatiskt eller manuellt synkronisera mellan HTC Rhyme och ditt Evernote-konto på nätet.
Obs!: Du måste logga in på ditt Evernote-konto från HTC Rhyme för att börja synkronisera anteckningar.
 1. På startsidan trycker du på > Anteckningar.
 2. För att synkronisera anteckningar manuellt, tryck på och sedan på Synkronisera.
 3. Om du vill ställa in Anteckningar på att uppdatera automatiskt trycker du på på skärmen Alla anteckningar och trycker på Inställningar > Mer > Konton och synkronisering.
 4. Tryck på ditt Evernote-konto och anpassa synkroniseringsinställningarna.

Skriva en anteckning

 1. På startsidan trycker du på > Anteckningar.
  Obs!: Om du öppnar programmet Anteckningar under ett pågående möte (som sparats i Kalender) kan du associera en anteckning direkt med händelsen.
 2. Öppna en anteckningsbok och tryck på .
 3. Ange ett titel på anteckningen.
 4. Tryck på anteckningen för att flytta textmarkören till en rad på sidan och börja skriva in texten.
 5. Tryck på Bifoga och välj den filtyp som du vill länka till anteckningen.
 6. Tryck på när du är klar, och tryck sedan på Spara.

Anteckna vid möten eller diskussioner

I programmet Anteckningar kan du fånga tankar, åtgärdsplaner och mötesprotokoll bättre än om du bara skrivit ned dem.
Med en anteckning öppen kan du:
Skapa en ny anteckning Tryck på .
Spela in röstklipp Tryck på för att starta och stoppa ljudinspelning.

(Du måste även stoppa inspelningen innan du kan skapa en ny anteckningssida.)

Länka anteckningen till en händelse Tryck på och välj sedan händelsen du vill länka till i Kalender.

Spara en anteckning

Trots att programmet Anteckningar automatiskt sparar ditt arbete när du trycker på kan du manuellt spara dina anteckningar för att försäkra dig om att inget försvinner.
Med anteckningen öppen trycker du på och sedan på Spara.

Granska en anteckning

 1. På startsidan trycker du på > Anteckningar.
 2. Öppna en anteckningsbok och tryck på en anteckningsminiatyr.
 3. När du läser kommentaren kan du:
  • För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att rulla igenom sidan.
  • Tryck på en filbilaga för att öppna den i ett lämpligt program.
  • Tryck på för att visa eller ändra den länkade händelsen i Kalender. Eller om du inte har länkat kommentaren än trycker du för att välja en kalenderhändelse.

Spela upp en ljusinspelning i Anteckningar

När du spelat in ett möte kan du lyssna på ljudklippet för att granska nyckelpunkter. Om du antecknade under ljudinspelningen läggs 'tidsmarkeringar' (små färgade knutar i ljudfältet) till dina anteckningar inom ljudinspelningens tidsram.
 1. Öppna en anteckning där du har spelat in röstklippet.
 2. Tryck på för att spela upp ljudinspelningen.
 3. Tryck på eller för att gå till nästa eller föregående tidsmarkering. När du flyttar från en tidsmarkering till en annan ser du en anteckningsminiatyr för en snabb förhandsgranskning av vad du antecknade vid inspelningen.
Tips: Du kan även trycka på ett särskilt innehåll på anteckningen för att hoppa till dess tidsmarkering och höra ljudet du spelade in vid den tidpunkten.

Dela en anteckning

Du kan skicka dina anteckningar via e-post eller Bluetooth eller dela dem med vänner i dina sociala nätverk.
 1. På startsidan trycker du på > Anteckningar.
 2. Öppna en anteckningsbok och tryck sedan på anteckningen du vill dela.
 3. Tryck på och tryck sedan på Dela anteckning.
 4. Välj hur du vill dela din anteckning.
Obs!:
 • För de flesta delningsalternativ omvandlas anteckningar automatiskt och skickas som bilder.
 • Du kan skriva ut anteckningar när HTC Rhyme är ansluten till en skrivare över Wi-Fi.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt