Använda Lampa

Använda Lampa

Fastna aldrig i mörkret. Programmet Lampa tänder telefonens LED som lyser dig fram genom mörkret när det behövs.
På startsidan trycker du på > Lampa.
  • Justera lampans ljusstyrka genom att trycka på knappen på handtaget på ficklampan som visas på skärmen.
  • Tryck på för att växla till läget Automatisk blixt, SOS, eller Manuellt.

Släck lampan genom att trycka på .

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt