APPAR OCH FUNKTIONER
Lyssna på FM-radio
APPAR OCH FUNKTIONER

Lyssna på FM-radio

Ratta in och lyssna på dina favoritkanaler med programmet FM-radio.
Viktigt: Du måste ansluta ett headset först till audiojacket på HTC Rhyme för att använda FM-radio. FM-radio använder stereoheadsetet som FM-radioantenn.
På startsidan trycker du på > FM-radio.
Första gången du öppnar FM-radio söker den automatiskt efter tillgängliga FM-stationer, sparar dem som förinställda och spelar upp den första FM-stationen som hittas.

Ratta in en FM-station

Du kan göra flera saker från FM-radioskärmen:
  • Tryck på för att visa listan Alla förinställda och sedan välja en station som du vill lyssna på.
  • Trycka på för att gå till föregående lediga FM-station eller för att gå till nästa lediga FM-station.
  • Dra i skjutreglaget för att ställa in en frekvens i FM-bandet.
  • Tryck på om du vill finjustera radiofrekvensen med -0,1 MHz eller om du vill finjustera radiofrekvensen med +0,1 MHz.
  • Tryck på för att byta förinställt namn på stationen du har ställt in.
  • Tryck på knapparna VOLYM UPP och VOLYM NER för att justera volymen.
  • Om du vill söka och spara FM-stationer trycker du på och trycker på Sök och spara.
  • Tryck på om du vill stänga av ljudet eller ändra ljudutmatningen till Mono eller Stereo. Du kan också växla mellan Högtalare och Headset.

Stänga av FM-radio

Du kan fortsätta att lyssna på radio medan du använder andra program i HTC Rhyme eller stänga av programmet FM-radio helt och hållet.
Till Gör så här
Så här stänger du FM-radioskärmen Tryck på . FM-radio fortsätter köras i bakgrunden.

För att gå tillbaka till sidan FM-radio ska du skjuta upp meddelandepanelen och sedan trycka på FM-radio.

Helt stänga av och stänga FM-radio Tryck på på skärmen FM-radio.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR