Hålla reda på dina aktier

Hålla reda på dina aktier

Använd programmet Aktier för att få de senaste aktieuppdateringarna för aktiekurser och marknadsindex som du följer.
 1. På startsidan trycker du på > Aktier.
 2. När skärmen Aktier visas kan du göra följande:
  • Tryck på ett objekt du vill visa från listan över aktiekurser och marknadsindex.
  • Tryck på för att uppdatera aktieinformationen.
  • Tryck på för att lägga till en aktiekurs eller ett börsindex.
  • Om du vill byta sorteringsordning i aktielistan trycker du på och trycker sedan på Redigera. Tryck och håll ned vid slutet av det objekt du vill flytta och dra det sedan till det nya läget.
 3. När du har valt en viss aktiekurs eller börsindex kan du:
  • Visa ett objekts transaktionsinformation och dess prislista för en viss period.
  • Tryck på en annan datumperiod för att visa tidigare transaktionsinformation för ett objekt.

Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex

 1. På huvudskärmen för Aktier trycker du på .
 2. Ange aktiekursen eller börsindexet i textfältet och tryck sedan på .
 3. Tryck på aktiekursen eller det börsindex som du vill lägga till.
Tips: Ta bort ett objekt genom att trycka på på huvudskärmen Aktier och tryck sedan på Redigera. Markera de objekt som du vill ta bort och tryck på Klart.

Ändra uppdateringsschema och färginställningar

Viktigt: Automatisk hämtning av aktieinformation kan medföra extra avgifter för dataöverföring.
På huvudskärmen för Aktier trycker du på och trycker sedan på Inställningar. Gör något av följande:
Tryck För att
Uppdatera när den är öppen Uppdatera aktieinformationen varje gång som du öppnar programmet Aktier.
Ange en färg för kurshöjningar Ändra färgen som används för att visa höjd kurs för en aktie till antingen röd eller grön beroende på vad som används i ditt land.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt