APPAR OCH FUNKTIONER
Ändra Kalenderinställningar
APPAR OCH FUNKTIONER

Ändra Kalenderinställningar

Du kan ändra inställningarna för Kalender och ange hur det ska visa händelser och informera om kommande händelser.
I valfri Kalender-vy trycker du på och trycker sedan på Inställningar (eller Mer > Inställningar).

Inställningar för påminnelser

Alla kalendrar Markera den här kryssrutan för att använda samma inställningar för händelsepåminnelser för alla sorters kalendrar. Om du avmarkerar kryssrutan kan du ställa in olika påminnelseinställningar för varje kalender.
Ställ in varningar och avis. Konfigurera händelsepåminnelser för att öppna en varning, skicka ett meddelande eller stänga av händelsemeddelanden i HTC Rhyme.
Standardtid för påminnelse Välj hur snart före en händelse som du vill få meddelandet.
Välj ringsignal Välj vilken ringsignal som ska ljuda när du får en händelsepåminnelse.
Dölj avböjda händelser Välj om du vill visa eller dölja händelser för vilka du har avböjt inbjudningar.

Kalendervyinställningar

Veckans första dag Välj om månadsvy och veckovy ska börja med söndag eller måndag.
Inkludera väder Markera den här kryssrutan för att visa väderinformation i händelselistan för dagsvyn.
Ort Om väder är inkluderat visas vädret på platsen där du befinner dig som standard i dagsvyn. Du kan ändra det så att vädret på en annan ort visas i stället.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR