APPAR OCH FUNKTIONER
Hantera Kalenderhändelser
APPAR OCH FUNKTIONER

Hantera Kalenderhändelser

Visa en händelse

Du kan visa dina egna händelser samt händelser som andra har delat med dig.
 1. Tryck på en händelse från dagsvy eller agendavy. Skärmen Händelseinfo öppnas med en sammanfattning av händelsen.
 2. Beroende på händelseinformationen gör du något av följande:
  • Lokalisera händelsens kartposition i Maps.
  • Ring valfritt telefonnummer som ingår i händelsens position eller beskrivning.
  • Se efter vilka som deltar i händelsen.
  • Om händelsen skickades som en mötesinbjudan, besvara inbjudan.
  • Om det är en Exchange ActiveSync kalenderhändelse svarar du per e-post till organisatören eller till alla gästerna. Tryck på och sedan på Svara eller Svara till alla (eller Mer > Svara eller Svara till alla).
  • Markera eventuell text och sök med den på nätet.
  • Tryck på påminnelsetiden för att ändra den. Tryck på för att spara ändringarna.
Tips: Du kan återgå till aktuellt datum genom att trycka på .

Redigera en händelse

Du kan redigera händelser som du har skapat.
 1. Medan en händelse visas trycker du på .
 2. Gör önskade ändringar i händelsen.
 3. När du är klar med redigeringen trycker du på Spara.

Radera en händelse

Gör något av följande:
 • Medan du visar sammanfattningen av en händelse på skärmen Händelseinfo trycker du på och sedan på Radera händelse.
 • I dagvy, agendavy eller veckovy, tryck och håll ned en händelse och tryck på Radera händelse.
 • Medan du redigerar en händelse, tryck på Radera.
Om händelsen är återkommande blir du tillfrågad om du vill radera bara det tillfället eller alla tillfällen från Kalender.

Dela en händelse (vCalendar)

Du kan dela en kalenderhändelse som en vCalendar via Bluetooth eller genom att skicka den som bilaga till ett SMS eller e-postmeddelande.
 1. Medan du visar en händelse trycker du på och trycker på Vidarebefordra.
 2. Gör något av följande:
  • Tryck på Bluetooth. Du blir ombedd att slå på Bluetooth på HTC Rhyme och ansluta till den mottagande Bluetooth-enheten.
  • Tryck på E-post. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en bilaga. Ditt standardkonto för e-post används för att skicka.
  • Tryck på Meddelande. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en multimediabilaga.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR