KOMMUNIKATION
Lägga till ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto
KOMMUNIKATION

Lägga till ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto

Du kan lägga till en eller flera Microsoft Exchange ActiveSync -konton i HTC Rhyme. Du kan synkronisera med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senare.
Obs!: Du kan lägga till upp till 15 Exchange ActiveSync -konton i HTC Rhyme.
  1. På startsidan trycker du på > E-post.
  2. Gör något av följande:
    • Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i E-post trycker du på Microsoft Exchange ActiveSync på skärmen Välj en postleverantör.
    • Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på och sedan på Mer > Nytt konto. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på Microsoft Exchange ActiveSync.
  3. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync -kontot och tryck på Nästa. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på Nästa. Be din Exchange Server-administratör om ytterligare information.
  4. Välj de typer av information som du vill synkronisera. Välj även hur ofta som du vill uppdatera och synkronisera e-post med HTC Rhyme och tryck sedan på Nästa.
  5. Ange kontonamn och tryck sedan på Avsluta inställning.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR