KOMMUNIKATION
Lägga till Kontakter-widgetar
KOMMUNIKATION
Håll kontakten med widgeten Kontakter

Lägga till Kontakter-widgetar

Håll kontakten med olika vänkretsar eller kollegor i livet. Du kan lägga till flera Kontakter-widgetar på startsidan, med olika kontaktgrupper på varje widget.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Anpassa.
 2. På fliken Lägg till på startsidan trycker du på Widget > Kontakter.
 3. Välj widgettyp och tryck sedan på Välj.
 4. Välj den grupp du vill lägga till som en widget.
 5. Upprepa stegen ovan för att lägga till en annan widget för Kontakter.

Ställa in en standardmetod för kommunikation

Beroende på hur du oftast kommunicerar med kontakterna kan du välja olika kommunikationssätt för varje kontakt i widgeten Kontakter.
 1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på en kontakts namn eller statusuppdatering (inte dess foto) i widgeten för att öppna personens skärm med kontaktinformation.
 3. Tryck på Ange standardåtgärd och tryck på önskad kommunikationsmetod för kontakten.
 4. Tryck på för att återgå till widgeten Kontakter på startsidan.

Ändra standardmetoden för kommunikation

 1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på en kontakts namn eller statusuppdatering i widgeten för att öppna personens skärm med kontaktinformation.
 3. Tryck på Ange standardåtgärd.
 4. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på önskad kommunikationsmetod för kontakten.
 5. Tryck på för att återgå till widgeten Kontakter på startsidan.

Komma i kontakt med en kontakt

 1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet eller statusuppdateringen) på widgeten. Standardmetoden för kommunikation som du angett för kontakten utförs.
Tips: I Kontakter-widgeten:
 • Tryck på kontaktens namn eller statusuppdatering för att öppna skärmen med kontaktinformation för den kontakten.
 • Tryck på för att öppna programmet Kontakter och visa alla dina kontakter.

Lägga till gruppmedlemmar till en Kontakter-widget

Du kan lägga till ytterligare medlemmar i kontaktgruppen som finns på en Kontakter-widget.
 • Om du bara vill lägga till en medlem trycker du på .
 • Om du vill lägga till flera medlemmar trycker du på .
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-people-people_widget