Inställningar & tjänster
Hantera ditt bibliotek
Inställningar & tjänster

Hantera ditt bibliotek

Använd biblioteket för att hantera hämtningar och visa alla inköp. Från biblioteket kan du även börja visa en video medan den håller på att hämtas.
På huvudskärmen i Watch trycker du på för att komma åt biblioteket.

I biblioteket organiseras dina hämtningar så här:

Hämtade

Här listas videor som har hämtats fullständigt till din aktuella HTC-enhet.

Alla videor

Här listas alla videor som du har hyrt eller köpt, och här kan du hantera dina hämtningar. Du kan pausa en hämtning, återuppta den eller hämta en video igen.

Förlopp

Här visas hämtningsförloppet för videor. Du kan trycka på en video för att börja visa den medan den håller på att hämtas.

När hämtningen är klar visas videor på fliken Hämtade videor och på huvudskärmen i Watch.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR