Programmet Watch

Programmet Watch

På huvudskärmen i programmet Watch visas det förinlästa innehållet. När du hämtar filmer och tv-program från videobutiken i HTC Watch visas de också på den här skärmen.
På startsidan trycker du på > Watch.
  • För fingret åt vänster eller höger över skärmen för att bläddra genom videor och tryck sedan på en för att titta på den.
  • Tryck på Rekommenderas om du vill undersöka vilka nyutgivna eller säsongsindelade tv-program som finns i butiken.
  • Från huvudskärmen kan du även gå till videobutiken i HTC Watch eller komma åt ditt bibliotek där du kan hantera dina hämtningar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt