APPAR OCH FUNKTIONER
Ta ett panoramafoto
APPAR OCH FUNKTIONER

Ta ett panoramafoto

Från Golden Gate-bron till Eiffeltornet - du kan fånga vad som helst, brett som högt, på en enda bild.
  1. Sökarskärmen trycker du på Teman > Panorama.
    Obs!: Zoomning och blixt är inaktiverade när du är i detta läge.
  2. Rikta kameran mot motivet och fokusera.
  3. När du är redo att ta den första bilden trycker du på . Då visas ett meddelande med tips om vilket håll du ska förflytta dig åt för att ta nästa bild. Riktningspilar visas när du förflyttar dig.
  4. Använd riktningspilarna, den streckade linjen och cirklarna på skärmen som vägledning och panorera åt vänster eller höger i liggande format (eller uppåt eller nedåt i stående format). När ringen når och centreras på nästa cirkel tar kameran bilden automatiskt.
  5. Gör på samma sätt för att ta den sista bilden eller tryck på när som helst för att sluta ta bilder.
Dina bilder sätts automatiskt samman till en enda bild.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR