Slå av och på flygplansläge

Slå av och på flygplansläge

I många länder måste du enligt lag stänga av trådlösa enheter då du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av trådlösa funktioner snabbt är att växla till Flygplansläge i HTC Rhyme.

När du aktiverar flygplansläget, stängs alla trådlösa radiofunktioner på din HTC Rhyme inklusive ringfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.
För att slå på och av flygplansläget trycker du och håller nere STRÖM, och trycker sedan på Flygplansläge.
När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge i statusfältet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt