Samtalstjänster

Samtalstjänster

HTC Rhyme kan länka direkt till mobiltelefonnätet och göra så att du får åtkomst till och kan ändra inställningarna för flera telefontjänster. Samtalstjänster kan innefatta vidarekoppla samtal, samtal väntar, röstbrevlåda med mera. Kontakta din mobiloperatör för att ta reda på vilka samtalstjänster som finns.
För att öppna samtalstjänster trycker du på på startsidan, och trycker sedan på Inställningar > Samtal.
Fasta nummer
Begränsa utgående samtal till ett fast antal nummer. Du måste känna till ditt SIM-korts PIN2-kod för att aktivera den här funktionen.
Tjänst för röstbrevlådan
Visar aktuell röstbrevlådetjänst som används.
Inställningar för röstbrevlådan
Ange ett annat nummer till röstbrevlådan förutom det som anges av din tjänsteleverantör.
Rensa meddelande om röstmeddelande
Om du har ett meddelande på ett nytt röstmeddelande, kan du radera meddelandet med det här alternativet.
Lyssna på röstmeddelanden
Ringer upp din röstbrevlåda så att du kan kontrollera mottagna röstmeddelanden.
Vidarekoppla till röstbrevlåda
Aktivera eller inaktivera vidarekoppling av röstmeddelanden för inkommande samtal.
Telefoninställningar
Ändra telefoninställningarna, t.ex. spara ett okänt kontaktnummer automatiskt när ett samtal med detta nummer avslutas.
Vidarekoppla samtal
Välj hur du vill hantera upptaget, inget svar och abonnenten kan inte nås. Du kan också ställa in vidarekopplingsalternativ för alla inkommande samtal.
Inställningar för samtalsspärrar
Välj om du vill blockera flera kategorier av inkommande och utgående samtal.
Ytterligare inställningar
Aktivera eller inaktivera operatörstjänster såsom ett samtals-ID och samtal väntar.
Cell broadcast
Aktivera eller inaktivera mottagning av cell broadcast-meddelanden.
Cell broadcast-inställningar
Konfigurera kanaler och språk för cell broadcast-meddelanden.
Konton
Lägg till, ändra eller ta bort Internetsamtalskonton. Du kan även välja om du vill ta emot inkommande Internetsamtal.
Använda Internetsamtal
Välj om du vill använda Internetsamtal för alla samtal du gör, eller enbart för samtal till Internetadresser, eller om du vill bli tillfrågad varje gång vilket alternativ du föredrar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt