Personanpassa HTC Rhyme med teman

Personanpassa HTC Rhyme med teman

HTC Rhyme blir flera enheter i en när du använder teman. Teman är personanpassade startsidolayouter som du snabbt kan använda. Genom att växla mellan teman ändrar du omedelbart HTC Rhyme till den perfekta veckoslutstelefonen, resetelefonen, arbetstelefonen eller speltelefonen.
Obs!: Varje gång som du lägger till eller ändrar något på startsidan sparar HTC Rhyme automatiskt ändringarna till det tema som är valt för tillfället.

Använda ett förinställt tema

HTC Rhyme har förinställda teman, som vart och ett har olika bakgrund och en samling widgetar som valts för att passa till olika tillfällen i din tillvaro. Du kan välja ett tema som lämpar sig för arbete, spel, resa eller umgänge.
 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Anpassa.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema.
 3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat tema.
 4. Tryck på Använd.

Skapa ett nytt tema

När du skapar ett nytt tema börjar du med en tom startsida.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Anpassa.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema.
 3. Tryck på och sedan på Nytt.
 4. Ange det nya temats namn och tryck på Klart.
 5. Personanpassa temat med widgetar och andra detaljer, ordna layouten på startsidan och byt skal eller bakgrund. Alla ändringar du gör sparas automatiskt i det här temat.

Byta namn på ett tema

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Anpassa.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema.
 3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja temat som du vill byta namn på.
 4. Tryck på och håll ned en temaminiatyr och tryck på Byt namn.
 5. Ange det nya temats namn och tryck på Klart.

Radera teman

 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Skräddarsy.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema
 3. Tryck på och sedan på Radera.
 4. För fingret över skärmen från höger till vänster för att bläddra igenom teman och tryck sedan på en eller flera teman som du vill radera.
 5. Tryck på Radera.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt