KOMMA IGÅNG
Ansluta HTC Rhyme till en dator
KOMMA IGÅNG

Ansluta HTC Rhyme till en dator

När du ansluter HTC Rhyme till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Välj en anslutningstyp där du kan välja typ av USB-anslutning.
Välj bland följande val och tryck på Klart:
Bara ladda Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet vid anslutning till datorn.
Diskenhet Det här läget är bara tillgängligt när det finns ett minneskort installerat i HTC Rhyme. Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan telefonens lagringskort och datorn.

När läget Diskenhet är aktiverat medan HTC Rhyme är ansluten till datorn kan du inte använda programmen i HTC Rhyme för att komma åt lagringskortet.

HTC Sync Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och HTC Rhyme.
USB-sammanlänkning När du inte har en Internetanslutning till datorn kan du välja det här läget för att dela HTC Rhymes mobila dataanslutning med datorn.
Internetpassage Om du inte har en dataanslutning eller inte har tillgång till ett Wi-Fi kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med HTC Rhyme.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
431
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-rhyme
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR