Minneskort

Minneskort

Använd lagringskortet för att lagra dina foton, videoklipp och musik. Lagringskortet sitter förinstallerat i HTC Rhyme.

Sätta i minneskortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Sätt i microSD-kortet i kortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck tills det kommer på plats med ett klick.

Ta bort minneskortet

Viktigt: Om HTC Rhyme är på måste du först "‍avmontera"‍ minneskortet innan du tar ut det så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Tryck på minneskortet för att mata ut det från kortplatsen.
  3. För ut minneskortet från kortplatsen.

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC Rhyme är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Lagring > Montera bort SD-kort.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt