SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/meddelandeminne. SIM-kort av såväl 1,8V som 3V-typ kan användas.

Sätta i SIM-kortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avhuggna hörn utåt och för sedan in SIM-kortet halvvägs i SIM-kortplatsen.

Ta ut SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att alltid stänga av HTC Rhyme innan du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. För ut SIM-kortet från SIM-kortplatsen med hjälp av tummen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt