Inställningar & tjänster
Fabriksåterställning
Inställningar & tjänster

Fabriksåterställning

Gör en fabriksåterställning för att ändra telefonen till sitt ursprungliga tillstånd som den var innan du slog på den för första gången.

Om du ska ge eller sälja telefonen till någon annan eller om telefonen har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning). En fabriksåterställning ska du inte göra utan vidare. Den tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla appar som du eventuellt har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

Det smidigaste sättet att göra en fabriksåterställning är via inställningarna.

  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Inställningar > om.
  3. Tryck på återställ telefonen och tryck sedan på ja.

Göra en fabriksåterställning med knapparna på telefonen

Om du inte kan starta telefonen eller komma åt inställningarna kan du ändå göra en fabriksåterställning med hjälp av knapparna på telefonen.

  1. Stäng av strömmen.
  2. Tryck och håll ned knapparna VOLYM UPP och VOLYM NER, och tryck sedan och håll ned knappen STRÖM. Släpp knapparna när telefonen slås på och visar en textskärm.
  3. Fortsätt att hålla knappen VOLYM NER nedtryckt tills alternativet Fabriksåterställning är markerat och tryck sedan på STRÖM-knappen.
  4. Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med fabriksåterställningen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
416
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-radar
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR