Ändra skärminställningar

Ändra skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka manuellt

  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Inställningar > ljusstyrka.
  3. Tryck på Justera automatiskt På/Av-knappen för att inaktivera alternativet.
  4. Välj önskad Nivå av ljusstyrka.

Ange tidsintervallet innan skärmen stängs av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av automatiskt för att spara batteri. Du kan ställa in hur lång inaktivitetstid som ska gå innan skärmen stängs av.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Inställningar > låsning+bakgrund.
  3. Tryck på Skärmtimeout efter och välj sedan önskad tidsgräns.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt