Ta bort parkoppling

Ta bort parkoppling

Om du inte längre vill använda ett anslutet tillbehör med telefonen kan du koppla från och ta bort det från telefonen.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Inställningar > Bluetooth.
  3. Tryck och håll ned namnet på tillbehöret och tryck sedan på ta bort.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt