Ansluta ett Bluetooth-tillbehör

Ansluta ett Bluetooth-tillbehör

Du kan ansluta flera olika Bluetooth-tillbehör som headset, bilsatser eller högtalare till telefonen.
Viktigt:
  • För att lyssna på musik kan du använda ett tillbehör som ett Bluetooth stereoheadset med stöd för A2DP-profilen.
  • Försäkra dig om att tillbehöret är inställt som synligt innan du ansluter. Se tillbehörets bruksanvisning för anvisningar om hur du gör.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Inställningar > Bluetooth.
  3. Tryck på Av/På-knappen för att slå på Bluetooth. Telefonen blir nu synlig för andra. Den söker dessutom automatiskt efter Bluetooth-enheter inom räckhåll.
  4. Tryck på namnet på det tillbehör som du vill koppla till.
  5. Om automatisk koppling misslyckas anger du tillbehörets medföljande kopplingskod.
När kopplingen mellan tillbehöret och telefonen har upprättats visas ikonen Bluetooth i statusfältet. Du kan även kontrollera anslutningsstatus under tillbehörets namn på skärmen Bluetooth-inställningar.
Tips: Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt