Arbeta med anteckningar

Arbeta med anteckningar

Kom ihåg - hämta blommor till din fru innan du går på middag. Använd appen Anteckningar för att skapa små påminnelser till dig själv.
Viktigt: Den här appen är förinstallerad i de flesta telefoner. Om du inte ser den i din telefon öppnar du HTC Hub och laddar ned gratisappen.

Skapa en anteckning

 1. På startsidan trycker du på .
 2. Tryck på Anteckningar.
 3. Tryck på för att skapa en ny anteckning.
 4. Ange din anteckning och tryck sedan på .
Tips: Du kan även trycka på bilden av klisterlappen längst ned till vänster på skärmen Anteckningar för att skapa en ny anteckning.

Bläddra i dina anteckningar

 • Du kan bläddra i dina senaste anteckningar på anslagstavlan.
 • Alternativt, tryck på för att visa alla dina anteckningar i listvy. Svep uppåt eller nedåt för att rulla genom dina anteckningar.
Tips: Du kan även svepa åt vänster eller höger för att växla mellan anslagstavlan och listvyn.

Flytta runt en anteckning på anslagstavlan

 1. Tryck och håll ned en anteckning tills den flyter.
 2. Dra anteckningen dit du vill placera den på anslagstavlan och släpp den sedan.

Redigera en anteckning

 1. På anslagstavlan eller i listvy trycker du på en anteckning för att öppna den.
 2. Tryck på anteckningen igen för att redigera den.
 3. Tryck på för att spara ändringarna.

Ta bort en anteckning

 1. På anslagstavlan eller i listvy trycker du på anteckningen du vill ta bort.
 2. Tryck på .

Ta bort flera anteckningar

 1. Tryck på för att gå till listvy.
 2. Tryck på .
 3. Välj de anteckningar som du vill ta bort och tryck på klart.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt