APPAR OCH FUNKTIONER
Hålla reda på dina aktier
APPAR OCH FUNKTIONER

Hålla reda på dina aktier

Få de senaste uppdateringarna av aktiekurser och börsindex som du följer i HTC Hub.
 1. På startsidan trycker du på .
 2. Tryck på HTC Hub.
 3. Snärta åt vänster för att gå till aktielistan.
 4. Om det är en lång lista sveper du med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra igenom aktierna som du följer.
 5. Tryck på ett objekt för att visa en akties handelsinformation och pristabell för den aktuella dagen.
 6. Tryck på en annan period om du vill kontrollera aktiens tidigare handelsinformation.

  Tryck till exempel på 5D för att kontrollera handelsinformation för de senaste 5 dagarna.

Vill du ha ögonblicksuppdateringar av bara en aktiekurs eller ett index?

Enkelt. Nåla bara fast aktiekursen eller indexet på startsidan.
 1. På startsidan trycker du på .
 2. Tryck på HTC Hub.
 3. Snärta åt vänster för att gå till aktier.
 4. Tryck och håll ned en aktiekurs eller ett index som du vill placera på startsidan och tryck på fäst på startsidan.
En animerad platta för vald aktiekurs eller index läggs till på startsidan.

Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex

 1. Medan du visar aktier trycker du på .
 2. Ange önskad aktiekurs eller börsindex och tryck sedan på .

  Resultat som överensstämmer visas i en lista.

 3. Tryck på aktiekursen eller börsindexet som du vill lägga till.

Ändra aktielistans ordning

 1. Medan du visar aktier trycker du på > redigera.
 2. Tryck på och håll in vid slutet av det objekt du vill flytta.
 3. När det valda objektet är markerat drar du det till önskat ställe i listan.
 4. Tryck på klart.

Ta bort aktiekurser eller index

 1. Medan du visar aktier trycker du på > redigera.
 2. Tryck på varje aktiekurs eller börsindex som du vill ta bort.
 3. Tryck på klart för att ta bort dem.

Ändra färg för prisuppgång och andra inställningar

Viktigt: Automatisk hämtning av aktieinformation kan medföra extra avgifter för dataöverföring.
 1. Medan du visar en akties handelsdiagram och andra detaljer trycker du på > inställningar.
 2. Ändra färgen som används för att visa höjd kurs för en aktie till antingen röd eller grön beroende på vad som används i ditt land.
 3. Välj andra alternativ såsom uppdateringsschema osv.
 4. Tryck på för att verkställa de nya inställningarna.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
416
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-radar
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR