Visa och synkronisera kalendrar

Visa och synkronisera kalendrar

Du kan markera vilka kalendrar du vill visa eller dölja i appen Kalender, och vilka som du vill behålla synkroniserade.

Visa eller dölja kalendrar

  1. I dag eller agenda-vy trycker du på > inställningar
  2. Tryck på av/på-knappen för varje kalender som du vill visa eller dölja.
Obs!: Kalendrarna behålls synkroniserade i telefonen oavsett om du döljer dem eller inte.

Välja vilka kalendrar som ska synkroniseras i telefonen

Du kan välja vilka kalendrar som ska hållas synkroniserade med telefonen.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Inställningar > e-post + konton.
  3. Tryck på kontot vars synkroniseringsinställning för kalender du vill ändra.
  4. Markera eller avmarkera kryssrutan Kalender beroende på om du vill börja eller sluta att synkronisera kontots kalender.
  5. Tryck på för att verkställa ändringarna.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt