Dataanslutning

Dataanslutning

När du startar telefonen för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik. Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.
 1. På startsidan trycker du på .
 2. Tryck på Inställningar > mobilt nätverk.
 3. Tryck på brytaren Dataanslutning På/Av.

Använda Konfigurera anslutning

Appen Konfigurera anslutning gör det snabbt och enkelt att konfigurera om dina inställningar för dataanslutning.

När du ändrar till ett annat SIM-kort och startar om telefonen öppnas Konfigurera anslutning och ställer in telefonens dataanslutning automatiskt baserat på ditt nya SIM-kort.

Om din mobiloperatör använder olika profiler för anslutningsinställningar för sina datatjänster (t.ex. olika inställningar för Internet och WAP) kan du även använda den här appen för att enkelt växla mellan dessa profiler.

Viktigt: Den här appen är förinstallerad i de flesta telefoner. Om du inte ser den i din telefon öppnar du HTC Hub och laddar ned gratisappen.

Växla till en annan dataanslutningsprofil

Välj en dataanslutningsprofil i Konfigurera anslutning, om appen inte automatiskt konfigurerar telefonens dataanslutning, eller om du behöver växla till en annan profil för din mobiloperatör så att du kan använda en viss datatjänst.
 1. På startsidan trycker du på .
 2. Tryck på Konfigurera anslutning.
 3. Du kan:
  Växla till en annan dataanslutningsprofil hos din mobiloperatör
  1. Trycka på fältet Operatör.
  2. Välj den profil du vill använda.
  Byt till ett annat land och en annan mobiloperatör
  1. Tryck på > manuellt val.
  2. Välj det land och den mobiloperatör du vill använda.
 4. Tryck på för att verkställa ändringarna.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Ett namn på en anslutningspunkt (APN) är den adress som används av telefonen för att ansluta till ett datanätverk. Som standard ställs APN:er in automatiskt när du ställer in telefonen första gången. Om din mobildataanslutning inte fungerar ska du försöka ange en ny APN baserat på din position och mobiloperatör.
Viktigt: Innan du lägger till ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).
 1. På startsidan trycker du på .
 2. Tryck på Inställningar > mobilt nätverk.
 3. Tryck på lägg till apn.
 4. Ange APN och andra inställningar som krävs.
 5. Tryck på för att spara.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming medför höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.
 1. På startsidan trycker du på .
 2. Tryck på Inställningar > mobilt nätverk.
 3. Tryck i rutan Alternativ för datanätverksväxling och sedan på nätverksväxling.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt