Uppspelningsskärmen

Uppspelningsskärmen

Använd uppspelningsskärmen i Mediakällor medan du strömmar mediafiler till ditt hemnätverk eller spelar media i telefonen.
Du hittar följande kontroller på den här skärmen:
Spela upp
Pausa
Gå till föregående foto eller musikspår
Gå till nästa foto eller musikspår
Slå på eller av läget blanda (enbart musik)
Slå på eller av läget repetera (enbart foton och musik)
Höj volymen (enbart musik och video)
Sänk volymen (enbart musik och video)
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt