Spela upp media som är lagrad på en mediaserver

Spela upp media som är lagrad på en mediaserver

Bläddra i foton, musik och videor som är lagrade på en fjärrserver i ditt hemnätverk och spela upp dem direkt i din telefon. Du kan även enkelt växla uppspelning från telefonen till en annan spelare i ditt hemnätverk.
Viktigt: Innan du börjar, se till att du har slagit på Wi-Fi i telefonen och anslutit till ditt hemnätverk.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Mediakällor.
  3. För fingret åt vänster eller höger för att välja om du vill bläddra i musik, video eller foton i telefonen.
  4. Tryck på mediaservrar under musik, video ellerfoto och sedan på servernamnet.
  5. Navigera till den plats eller kategori som innehåller önskad media.
  6. Tryck på mediaobjektet du vill spela upp. Telefonen visar uppspelningsskärmen och spelar upp mediaobjektet.
  7. Använd uppspelningskontrollerna på skärmen för att styra uppspelningen.
  8. För att byta uppspelning från telefonen till en annan spelare i hemnätverket trycker du på , väljer spelare och trycker på .
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt