APPAR OCH FUNKTIONER
Strömma media från telefonen till en spelare
APPAR OCH FUNKTIONER

Strömma media från telefonen till en spelare

Bläddra i foton, musik och videor som finns lagrade i telefonen och välj vad du vill strömma till ditt hemnätverk.
Viktigt: Innan du börjar, se till att du har slagit på Wi-Fi i telefonen och anslutit till ditt hemnätverk.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Mediakällor.
  3. För fingret åt vänster eller höger för att välja om du vill bläddra i musik, video eller foton i telefonen.
  4. Tryck på en kategori under musik, video eller foto.

    Tryck exempelvis på datum under foto för att bläddra i foton som är grupperade enligt månad.

  5. Tryck på mediaobjektet du vill spela upp.
  6. Tryck på , välj en spelare som du vill strömma media till och tryck sedan på . När du är ansluten till spelaren visar telefonen uppspelningsskärmen.
  7. Använd uppspelningskontrollerna på skärmen för att styra uppspelningen.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
416
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-radar
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR