Ändra bakgrunden i navet Bilder

Ändra bakgrunden i navet Bilder

Du kan använda valfritt foto som bakgrund för navet Bilder — även foton från album online. Inte nog med det, navet Bilder kan dessutom visa ett roterande urval av dina favoritbilder.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Bilder.
  3. Tryck på .
  4. Du kan:
    • Välj ett foto att använda som bakgrund. Tryck på välj bakgrund, välj ett foto och beskär det.
    • Tryck på blanda bakgrund för att blanda foton som är taggade som favoriter.
Tips: Om du har plattan Bilder på startsidan visas även den bakgrund du väljer på plattan.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt