Ta ett panoramafoto

Ta ett panoramafoto

Från Golden Gate-bron till Eiffeltornet - du kan fånga vad som helst, brett som högt, på en enda bild. Kameran ger dig möjligheten att ta upp till tre bilder för att skapa ett panoramafoto.
Viktigt: När du använder panoramaläge är inte zoomning, blixt, pekfokus och pekfotografering tillgängliga. Inställningar som ljusstyrka och exponering regleras automatiskt.
  1. På sökarskärmen trycker du på > Panoramabild.
  2. Håll telefonen stadigt när du riktar kameran mot motivet. Passa in den streckade linjen med den heldragna linjen på skärmen.
  3. När du är redo att ta den första bilden trycker du på knappen KAMERA.

    Ett meddelande visas som visar i vilken riktning du ska röra dig för att ta nästa bild. Pilarna försvinner när du har bytt riktning.

  4. Panorera åt vänster eller höger i liggande vy (eller panorera uppåt eller nedåt i stående vy) med vägledning av pilarna, den streckade linjen och cirklarna på skärmen. När ringen har nått fram till och är centrerad över nästa cirkel tar kameran bilden automatiskt.
  5. Gör på samma sätt med den sista bilden.
Kameran syr ihop bilderna till ett enda foto.
Tips: Tryck på knappen KAMERA eller tryck när som helst på om du vill upphöra att ta bilder. Kameran syr bara ihop de bilder som du har tagit.

Tryck på för att visa panoramabilden som du just har tagit. Om du vill ta bort den och börja om igen trycker du på > ta bort.

Tryck på knappen för att avsluta panoramaläge och återuppta normalt fotoläge.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt