Kolla e-post

Kolla e-post

När du har konfigurerat dina e-postkonton läggs en ny tile till för varje konto på startsidan.
 1. Du öppnar ett e-postkonto genom att trycka på dess tile på startsidan.
  Tips: Om du inte ser tilen trycker du på på startsidan och trycker sedan på e-postkontot i programlistan.
 2. I e-postlistan allt rullar du uppåt eller nedåt för att skumma genom dina e-postmeddelanden.

  E-postmeddelanden är prydligt grupperade i konversationer. Om det fanns flera svar fram och tillbaka på ett e-postmeddelande visas hela serien meddelanden om du trycker på det e-postmeddelandet.

 3. Tryck på ett e-postmeddelande för att öppna och läsa det.
Tips: Om du har en lång e-postlista kan du även föra fingret åt vänster eller höger för att bara skumma igenom olästa, flaggade eller brådskande e-postmeddelanden.

Svara på eller vidarebefordra e-post

 1. Öppna och läs e-postmeddelandet.
 2. Tryck på .
 3. Välj om du vill svara endast avsändaren, svara alla eller vidarebefodra e-postmeddelandet.

Länka inkorgar som en

Du kan kolla din e-post från alla dina konton på ett enda ställe utan att behöva växla mellan olika konton genom att länka inkorgarna som en.

 1. Tryck på > länkade inkorgar.
 2. Under andra inkorgar trycker du på ett eller flera e-postkonton som du vill kombinera till din sammanslagna inkorg.

  Standardnamnet på din sammanslagna inkorg är Länkad inkorg.

  Tips: Tryck på byt namn på länkad inkorg om du vill byta namn på den sammanslagna inkorgen.
 3. Tryck på för att återgå till inkorgen. Du ser nu bara en inkorg som innehåller all e-post från dina olika konton.

Nästa gång du vill kolla e-posten trycker du på Länkad inkorg på startsidan eller i programlistan.

Avlänka en inkorg

 1. Tryck på > länkade inkorgar.
 2. Under inkorgen trycker du på e-postkontot som du vill ta bort från den sammanslagna inkorgen.
 3. Tryck på avlänka.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt