Slå av och på flygplansläge

Slå av och på flygplansläge

I många länder måste du enligt lag stänga av trådlösa enheter då du är ombord på ett flygplan. Ett snabbt sätt att stänga av trådlösa funktioner är att sätta telefonen i flygplansläge.

När du aktiverar flygplansläget stängs alla trådlösa radiofunktioner av, inklusive ringfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.
  1. På startsidan trycker du på .
  2. Tryck på Inställningar > flygplansläge.
  3. Tryck på Status-knappen för att slå av eller på.
När flygplansläget är på ser du -ikonen i statusfältet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt