Vad kan jag göra under ett samtal?

Vad kan jag göra under ett samtal?

När ett samtal pågår använder du knapparna på skärmen för att slå på högtalaren, parkera samtalet med mera.

Slå på högtalaren under ett samtal

Varning: Håll inte telefonen mot örat när högtalaren är på för att minska risken för hörselskador.
På samtalsskärmen trycker du på Högtalare.

Stäng av högtalaren genom att helt enkelt trycka på Högtalare igen.

Parkera ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på parkera.

För att återuppta samtalet trycker du på parkera igen.

Växla mellan samtal

Om du redan har ett samtal och accepterar ett till samtal kan du välja att växla mellan de två samtalen.
  1. När du får ett samtal till trycker du på svar för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
  2. Du kan växla mellan samtalen genom att trycka på fältet längst upp på skärmen.
  3. Om du vill avsluta det pågående samtalet och återgå till det andra samtalet trycker du på avsluta samtal.

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på ljud av.

Sätt på mikrofonen igen och tryck på ljud av igen.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt