Välja mellan program

Välja mellan program

Många program kan köras samtidigt och det finns ett enkelt sätt att växla mellan dem alla.
  1. Tryck på och håll in för att se vilka program som för närvarande körs.
  2. För fingret till vänster eller höger på skärmen för att se alla öppna program och tryck sedan på den du vill använda.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt