Justera volymen

Justera volymen

  1. Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att öppna volymfältet.
  2. Fortsätt att trycka in tills du får önskad volymnivå.

Tysta ringsignalen

  1. Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att öppna volymfältet.
  2. Tryck på .

Om alternativet Vibrera är på i inställningarna ändras telefonen till läget Vibrera. Om den inte är det ändras telefonen till tyst läge.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt